Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Aktuality

Náhled

1. svaté přijímání

Publikováno: 1.6.2005

V neděli 29.5., o Slavnosti Těla a Krve Páně, bylo u nás také 1. svaté přijímání.

Náhled

Plynování kostela

Publikováno: 30.5.2005

Tento týden (30.5.-3.6) je náš loucký kostel uzavřen a nepřístupný pro všechny - včetně faráře. Proč?

Náhled

Rok Eucharistie - plnomocné odpustky

Publikováno: 26.5.2005

V tomto Roce Eucharistie můžeme a měli bychom čerpat z bohatství Božích milostí udělovaných skrze Církev také formou odpustků. Rozumějme jim jako darům Boží lásky, které nám jsou nabízeny, aby nás posvětily a přivedly blíže k Bohu.

Náhled

Pouť politických vězňů v Louce

Publikováno: 9.5.2005

V sobotu 14. května ve 14.00 h se v louckém kostele uskuteční tradiční pouť politických vězňů.

Kalendář pastorační aktivit Znojmo 2024

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým