Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Pamětní kámen Antona Vrbky

Vydáno: 28.10.2005 | Autor: | Zpět

Odhalení a požehnání pamětního kamene Antona Vrbky

Volné dny okolo státního svátku 28. října jistě mnozí využili k výjezdu na různá krásná místa naší vlasti či i do zahraničí. Kdo zůstal doma ve Znojmě, mohl přijmout pozvání na krásnou slavnost na Kraví Hoře.

Zde byl krátce před polednem odhalen pamětní kámen významného místního rodáka Antona Vrbky. Téměř na stejném místě již pamětní kámen kdysi byl. Ten byl ovšem zničen naší armádou za minulého režimu. Dnešní slavnost byla připravena místním Okrašlovacím spolkem ve spolupráci s Národním parkem Podyjí a dalšími organizacemi a jednotlivci.

Po úvodních projevech o významu Antona Vrbky a daného místa a po četbě krásného úryvku z jeho díla byl kámen, stejně jako dříve v historii, požehnán premonstrátským farářem z Louky, do kteréžto farnosti toto místo územně patří.

Velkým kladem této slavnosti bylo krásné počasí (jistě jako dar od Pána Boha) a hojná účast lidí.

Po požehnání kamene mohli ještě na místě všichni přítomní ochutnat dobré víno Müller Thurgau z Vrbovce. Pak se většina přítomných odebrala do Konic k vinnému sklepu jednoho z přítomných, kde byla možnost ochutnat další druhy vín. A potom krásný den vyzval mnohé k procházce národním parkem směrem k Sealsfieldovu kameni.

Díky Pánu Bohu za krásný den!

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým