Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Plynování kostela

Vydáno: 30.5.2005 | Autor: | Zpět

Plynování kostela

Následující obrázek vypadá možná zvláštně - člověk by nevěděl, kam to zařadit, co se děje.

V našem kostele vypukl boj, věřme, že úspěšný, proti červotočům a jiným škůdcům. Proti hříchům bojujeme ve zpovědnici, modlíme se a nasloucháme Božímu slovu v lavicích, naše modlitby a zpěv jsou doprovázeny hrou na varhany, Boží velikost a svatost nám přibližují naše oltáře a celá výzdoba kostela - a toto všechno je napadeno malými, prakticky neviditelnými, ale přesto velmi škodlivými broučky. Možná jsme si už na ně zvykli a ani je nevnímáme, ale když někdy upadne třeba kus lavice, tak poznáme, jak velkou škodu uvnitř napáchali. Proto byl dnes celý kostel naplněn plynem, který těmto broučkům nedává prostor k životu (asi ale ani nám). Ve středu večer asi začneme větrat, vpouštět čerstvý vzduch a přinejmenším v neděli bude kostel jistě připraven pro přijetí věřících k bohoslužbě.

Doufám, že lidé do kostela přijdou, ale škodliví broučci již ne.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým