Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Aktuality

Náhled

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

Publikováno: 14.9.2021

28. září 2021 v 10h v louckém kostele

Náhled

Pořad bohoslužeb

Publikováno: 11.9.2021

Klikni zde pro živé vysílání (facebook).

Týden od 12.9. do 19.9.

 

 

Náhled

Duchovní obnova pro dospělé

Publikováno: 10.9.2021

9.10.2021 od 14h do 19h v Louce.

Náhled

Znojemské vinobraní

Publikováno: 4.9.2021

Náhled

VÝSTAVA JIŘIN

Publikováno: 12.8.2021

14.8. - 15.8.2021

Odkaz na foto z výstavy zde

Náhled

Porciunkule a Svátek sv. Dominika

Publikováno: 31.7.2021

Náhled

Neděle 25. července 2021 „První světový den prarodičů a seniorů.“ + Možnost získání odpustků.

Publikováno: 24.7.2021

U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů, který připadá na 25. července, bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Informovala o tom Apoštolská penitenciárie. Přinášíme také modlitbu ke Světovému dni prarodičů a seniorů i liturgické poznámky a pastorační pokyny ke slavení tohoto dne.

Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže) věřícím, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu nebo jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci.

Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

Apoštolská penitenciárie také vyzývá všechny kněze ke zvláštní připravenosti slavit svátost smíření, která je jednou z běžných podmínek pro získání odpustků.

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů

25. července 2021

Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.

Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.

Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.

Amen.

Oficiální překlad textu Apoštolské penitenciárie k odpustkům ke Světovému dni prarodičů a starých lidí naleznete v příloze stejně jako liturgické poznámky a pastorační pokyny ke slavení tohoto dne. 

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Náhled

POUŤ KE SVATÉMU JAKUBOVI

Publikováno: 10.7.2021

Neděle 25.7.2021 v 15h v Konicích u Znojma.

Náhled

POUŤ V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH

Publikováno: 1.7.2021

V sobotu 3.7.:      

od 18:00h do kázání: program pro děti - s. Viannea

18:30h Mše svatá

                                       

Náhled

Orelská pouť

Publikováno: 28.6.2021

Sobota 3.7. v 15h od sv. Kříže.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým