Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Pouť politických vězňů v Louce

Vydáno: 9.5.2005 | Autor: | Zpět

Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948 - 1989 Znojmo

ve spolupráci se

Sdružením bývalých politických vězňů ČR 1948 - 1989 Praha

srdečně zvou všechny politické vězně a jejich přátele, příbuzné a příznivce do

ZNOJMA - LOUKY

na

MARIÁNSKOU MÁJOVOU POUŤ POLITICKÝCH VĚZŇŮ

 

Pobožnost se uskuteční v sobotu 14. května 2005
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
ve Znojmě - Louce ve 14.00 hodin.

Mši svatou za oběti komunismu slouží dlouholetý politický vězeň papežský prelát

Mons. ThDr. Antonín Huvar OT

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým