Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Slavnost sv. Norberta

Vydáno: 7.6.2005 | Autor: | ZpětLouka je bývalý premonstrátský klášter, zrušený Josefem II. již více než před dvěma sty lety. Duchovní historie kláštera se ovšem neztratila a také klášterní kostel, který dnes slouží pro místní farnost, nezapře svou řeholní historii. V minulých letech i v současnosti probíhají rozsáhlé opravy a restaurování vzácných prostor chrámu a objevuje se tak i pozapomenutá zašlá krása. Tak byla nyní provedena rozsáhlá restaurátorská práce v barokní kapli sv. Norberta v levé lodi kostela.

Nyní byla tedy ideální příležitost oslavit den sv. Norberta mší sv. v nově opravené kapli. Lidé tak měli příležitost uvidět krásu kaple, kterou v minulých letech prakticky neznali. Nebylo to ovšem jen obdivování vnější krásy, ale především prožití mše sv. a připomenutí odkazu sv. Norberta, který má stále co říci i v dnešní době. Vždyť premonstrátský řád má stále své nezastupitelné místo v Církvi, v naší zemi je počtem členů druhý nejsilnější a premonstráti působí právě také v loucké farnosti.

Ať svatý Norbert pomůže i nám všem na cestě ke svatosti!


 

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým