Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Pořad bohoslužeb

25.8.2019 - 1.9.2019    
21. Neděle v mezidobí: 8:00 Znojmo - Louka
  9:45 Šatov
  11:00 Suchohrdly (poutní mše svatá)
  11:15 Havraníky (bohoslužba slova)
Pondělí:  18:00 Šatov
Úterý: 18:00 Sv. Kříž
Památka sv. Moniky    
Středa: 7:30 Konice
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 18:00 Znojmo – Louka (na faře)
Čtvrtek: 18:00 Havraníky
Památka Umučení sv. Jana Křtitele    
Pátek: 18:00 Hnanice
Sobota: 9:00 Penzion (u dolního Kauflandu)
  14:30 Nemocnice
22.. Neděle v mezidobí 8:00 Znojmo - Louka
  9:45 Hnanice
  11:15 Konice

 

Ohlášky 21. Neděle v mezidobí

Slavnost výročí posvěcení kostela v Mašovicích v 7:30h.

V 11h bude poutní mše svatá v Suchohrdlech, více na plakátu.

31. srpna 2019 se uskuteční v sobotu v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou 16. diecézní pouť rodin. Poutníci se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, bude příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. Harmonogram na plakátcích.

Ohlášky 22. Neděle v mezidobí: 1.9. bude tradiční požehnání aktovek školákům na začátku školního roku při mši svaté v 8h v louckém kostele. Případné pohoštení a program s dětmi na faře odpoledne, čas bude upřesněn. Slavnost výročí posvěcení kostela v Popicích v 15h.

 

Kontakt

  • fara Znojmo – Louka: +420 515 227 723
  • P. Ladislav Bublán: +420 605 186 648
  • Web: www.farnostlouka.cz

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým