Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Pořad o sv. Františkovi

Vydáno: 26.10.2005 | Autor: | Zpět

O sv. Františkovi

V neděli 23. října byl v našem kostele již delší dobu plánovaný a dopředu avizovaný recitační pořad o sv. Františkovi. Účinkoval herec Slezského divadla v Opavě Kamil Koula, který "prostou recitací" nádherně vykreslil obraz světce, který proměnil Církev ve své době a proměňuje a vyzývá k následování i každého z nás v dnešní době. Nádherný dojem z pořadu umocňovala sugestivní hudba elektronických varhan pana Mlynáře ml. Pořad trval asi hodinu.

Jediné mínus tohoto nedělního odpoledne v louckém kostele bylo, že mnozí se dobrovolně ochudili o tento zážitek tím, že nepřišli. Mohou toho jen litovat, ale litujeme toho i my, kteří jsme tam byli. Jistě se také každému umělci lépe sděluje své poselství před plným kostelem, než před těmi necelými 40 lidmi, kteří přišli. A já mohu také přemýšlet, jestli se vyplatí podobné pořady organizovat. Ale asi přece jen ano. Snad bude příště i účast lepší.

Záznam pořadu mám k dispozici. Jistě stojí za to poslechnout si i záznam, živé účasti se to ovšem nevyrovná.

Těším se na vás všechny na našich adventních pořadech vždy v sobotu před adventní nedělí v 17 h a také na připravovaném vánočním divadle, které bude 8. ledna v 16 h.

P. Marian

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým