Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Norbert má monstranci

Vydáno: 6.11.2005 | Autor: | Zpět

Náš kostel je premonstrátský kostel - a proto je nejen na hlavním oltáři socha sv. Norberta (zakladatele řádu) a sv. Augustina (tvůrce řehole). Svatého Norberta ovšem dlouhá léta nemusel každý poznat, neboť mu chyběl, neznámo proč, jeho hlavní atribut - monstrance.

Tak jsem se jako premonstrát rozhodl, že mu ji dám. Vyrobit dřevěnou není tak jednoduché. Tak co, však máme i originální. Že je to asi 8 m nad zemí - i to se dá vyřešit.

Jak se vám teď sv. Norbert líbí?

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým