Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Svatby v Louce

Vydáno: 11.6.2005 | Autor: | Zpět

Tuto sobotu v 10 h jsme měli možnost prožít výjimečnou událost. Do našeho kostela přišli i se svými příbuznými a přáteli manželé Štěpán a Emílie, aby zde znovu po 60 letech obnovili svůj manželský slib a při mši svaté poděkovali za Boží ochranu a požehnání. Své "ANO", které sobě navzájem i Pánu Bohu řekli před 60 lety, zopakovali i nyní při své diamantové svatbě. A toto "ANO" bylo a je nejlepším kázáním a příkladem pro nás všechny.

 

Půl hodiny po diamantové svatbě pak byla "normální" svatba a první vzájemné "ANO" novomanželů Kateřiny a Tomáše. Doprovázel je velký zástup jejich příbuzných a přátel. Svatba - to je vždy událost plná krásy, citu a dobrých úmyslů a předsevzetí. Jak víme ze zkušeností, život pak ale vždy přináší nejen radosti, ale i obtíže a problémy. A je potřeba, abychom na to nebyli sami. Chceme a musíme se umět opřít jeden o druhého a hlavně o Pána Boha. Jistota je v tom, že nikdy nejsme sami a opuštění.

Děkujeme za příklad všech věrných a Bohu i sobě navzájem věřících manželů. A vyprošujeme Boží požehnání těmto asi dvě generace od sebe vzdáleným manželským párům i nám všem!

Ať je v Církvi stále více dobrých rodin, kde vládne vzájemná láska, připravenost k oběti a také přijetí a dobrá výchova dětí.

Já ..... odevzdávám se Tobě ..... a přijímám Tě za manžela (manželku). 
Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že Tě nikdy neopustím a že s Tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.     Amen

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým