Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Farnost Znojmo Louka

Náhled

I. Úvod

Publikováno: 6.8.2019

Premonstrátský klášter Louka u Znojma - osudy ve světle náboženských sporů 16. století.

Náhled

II. Vznik a vývoj louckého kláštera

Publikováno: 6.8.2019

Premonstrátský klášter Louka u Znojma byl založen r.1190 českým knížetem Konrádem Otou (syn údělného knížete Konráda II. Znojemského) a jeho matkou Marií (dcera srbského velkoknížete Uroše a švagrová uherského krále Bély II.) nedaleko znojemského hradu u řeky Dyje. Hned od svého počátku byl štědře nadán, čímž se stal největším znojemským klášterem a také jedním z nejvýznamnějších na Moravě...

Náhled

III. Reformace

Publikováno: 6.8.2019

Jak jsem již uvedla, na Moravě byly dobré podmínky pro to, aby se zde mohla šířit reformace. Stavy si v tomto prostoru v podstatě vymohly nepsanou dohodu - čí země, toho náboženství a držely se zásady, že otázky víry nemá rozhodovat královská moc (konkrétně se o tom přesvědčíme později). Proto se zdá možná překvapivé to, že na Moravě se luterství lavinovitě šířilo nejprve v královských městech...

Náhled

III. Reformace (pokračování)

Publikováno: 6.8.2019

Dokončení kapitoly III. Reformace.

Kalendář pastorační aktivit Znojmo 2024

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým