Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Pořad bohoslužeb

15.9.2019 - 22.9.2019    
24. Neděle v mezidobí: 8:00 Znojmo - Louka
  9:45 Hnanice
  11:15 Konice
Pondělí:  18:00 Šatov
Památka sv. Ludmily, mučednice    
Úterý: 7:00 Dominikánky
Středa: 7:30 Konice
  18:00 Znojmo – Louka (na faře)
Čtvrtek: 18:00 Havraníky
Pátek: 18:00 Hnanice
Památka sv. Ondřeje a druhů, korejských mučedníků    
Sobota: 9:00 Penzion (u dolního Kauflandu)
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 14:30 Nemocnice
25. Neděle v mezidobí 8:00 Znojmo - Louka
  9:45 Šatov
  11:15 Havraníky

 

Ohlášky 24. Neděle v mezidobí

Při mši svaté v Hnanicích v 9:45h křest Lucie Beránkové.

Děti, které ve školním roce 2018/19 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, jsou zvány na setkání s otcem biskupem Vojtěchem do Brna na Petrov. Přihlašovací formulář na webu: kc.biskupstvi.cz

Česká biskupská konference (a patrně i některá biskupství) byla oslovena Ministerstvem kultury ČR s prosbou o opětovné připojení se k připomínce Mezinárodního dne míru, který se slaví 21. září a to stejným způsobem jako v loňském roce, tedy zvoněním na kostelní zvony v 18 hodin.

Výuka náboženství začne tradičně v říjnu. Na faře ve středu v 17h. Můžete se přihlašovat na školách a na faře v Louce. Na školách se přihlašujte v Šatově, Dobšicích, JUDr. Mareše – Znojmo.

Ve čtvrtek 19.9. rekolekční mše svatá u sv. Kříže.

Brigáda na faře v sobotu 21.9. v 8h. Malování hovorny a úklid učebny. Velké díky Vám všem, kteří jste uklízeli minulý týden v sobotu.

 

Ohlášky 25. Neděle v mezidobí:

22.9. se uskuteční sbírka fondu PULS. Cílem fondu je zajistit finanční prostředky, které jsou použity především na mzdy kněží a na zajištění služeb farnostem. Více na plakátku.

 

Kontakt

  • fara Znojmo – Louka: +420 515 227 723
  • P. Ladislav Bublán: +420 605 186 648
  • Web: www.farnostlouka.cz

 

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým