Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Aktuality

Náhled

Putování po francouzských klášterech

Publikováno: 4.1.2020

Putování po francouzských klášterech 10.1. v 18:00h na loucké faře

Náhled

Koncert v Hnanicích 5.1.2020 v 17h

Publikováno: 28.12.2019

Koncert v Hnanicích 5.1.2020 v 17h

Náhled

3. adventní koncert - 14.12.2019

Publikováno: 11.12.2019

V předvečer 3. neděle adventní - Gaudete - přivítáme v Louce soubor staré hudby Amor Aeternus s nádherným adventním programem.

Náhled

2. adventní koncert - 7.12.2019

Publikováno: 6.12.2019

Druhý adventní koncert bude patřit louckému královskému nástroji, na který zahraje švýcarská varhanice Irene Roth-Halter. Přijměte pozvání!

Náhled

1. adventní koncert - 30.11.2019

Publikováno: 28.11.2019

Přijměte pozvání na první letošní adventní koncert. Zahajujeme dobu vnitřní přípravy na Vánoce a k našemu vnitřnímu ztišení může koncert jistě napomoci.

Náhled

Adventní koncerty 2019

Publikováno: 10.11.2019

Přijměte pozvání na další cyklus adventních koncertů, které pořádáme v našem kostele v Louce.

Náhled

Magické píšťaly v Louce

Publikováno: 15.10.2019

Unikátní spojení louckých varhan a Panovy flétny již tuto neděli 20.10. v louckém kostele

Náhled

Pouť v Konicích - 28. 7. 2019

Publikováno: 13.7.2019

Všechny moc zveme na naši tradiční pouť ke sv. Jakubovi v Konicích. Letos v neděli 28.7.2019.

Náhled

Loučení se Znojmem

Publikováno: 13.7.2019

Premonstráti ve Znojmě byli od roku 1190, kdy byl založen loucký klášter. Tento klášter pak byl zrušen císařem Josefem II. roku 1784. Klášter už obnoven nebyl, až roku 2003 přišli 2 premonstrátští kněží z pražského kláštera na Strahově působit ve farnosti Znojmo-Louka a v blízkém okolí. Klášter už obnoven nebyl, farnost není klášterní, ale diecézní. Premonstráti zde byli po domluvě strahovského opata a brněnského biskupa jako výpomoc diecézi ve farnostech, které měly určitou premonstrátskou historii. Nyní, po 16 letech, premonstráti odcházejí. Proč?

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým