Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Kontakty

Římskokatolická farnost Znojmo Louka
P. Ladislav Bublán, administrátor farnosti
Loucká 29
671 81 Znojmo

Email: info@farnostlouka.czxbublan00@seznam.cz
Telefon na faru Znojmo Louka: +420 515 227 723
Mobilní telefon: +420 605 186 648

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým