Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Maria Neposkvrněná - pro Katolický týdeník

Vydáno: 29.11.2018 | Autor: Administrátor | Zpět

Čtete Katolický týdeník? Byla tam opět jedna odpověď otce Mariana na dotaz čtenáře.

Od jednoho polského kamaráda jsem se dozvěděla, že i Panna Maria byla počata neposkvrněně. Jak je to možné?

Je dobře, že máte kamarády a že se s nimi bavíte i o náboženských věcech. To už není ani u praktikujících věřících vždy obvyklé. Dokážeme se bavit o fotbale, o politice, počasí. O své víře už ale jen velmi málo a rozpačitě. A abych řekl pravdu, někdy to vázne i u kněží. Občas si vzpomenu na jednoho již zemřelého kněze z našeho kláštera. Ten s takovým nadšením vždy mluvil o Pánu Ježíši. A říkal, že to přece nejde, aby kněz někam přišel a nemluvil o tom, co je jemu srdci nejbližší.
Takže bych rád povzbudil k hovorům o víře i se svými přáteli. A pokud mám nějaké otázky, tak odpověď mohu získat, jen když se zeptám. Znám jedno úsloví, které jsem zase slyšel od benediktinského opata Anastáze Opaska: „Kdo se ptá, vypadá jako hlupák. Kdo se neptá, hlupákem zůstane.“ 
A teď tedy jestli se mohu pokusit odpovědět na otázku.
Co se týče Mariina Neposkvrněného Početí, které slavíme vždy 8. prosince, tak je potřeba ujasnit si především pojmy. Co se tím vlastně myslí. Mnoho lidí totiž zaměňuje Mariino panenství s Mariiným neposkvrněným početím. 
Církev vyznává, že Marie počala Ježíše z Ducha svatého bez styku s mužem a byla a je stále Pannou, před porodem i po porodu. To je jedna pravda víry - dogma. Každá pravda víry, i když se týká Panny Marie, nám má ukázat především na Ježíše. Mariino panenství zdůrazňuje, že její Syn na rozdíl od nás nezačal existovat ve chvíli svého lidského početí. Marie je zde panenskou matkou, neboť nebylo vhodné, aby od věčnosti existující Syn věčného Otce měl otce lidského.
Ona sama pak byla počata i porozena přirozeným způsobem z lásky mezi jejími rodiči Jáchymem a Annou. Pro Boží plány s ní a velký svatý úkol, který měla přijmout, se jí ale dostalo té velké milosti, že od samého počátku své existence, to znamená od svého početí v lůně své matky Anny, byla uchráněna poskvrny dědičného hříchu. Celé lidstvo bylo a je dědičným hříchem poznamenáno. Syn Boží náš lidský úděl ve světě přijal, sám byl však dokonalým a bezhříšným člověkem. A nás přišel z hříchu vysvobodit. První osoba, kterou zahrnul svou svatostí, byla jeho matka. Učinil ji bezhříšnou, protože přece musela být hodna stát se jeho matkou. Toho nemohla být schopna sama ze sebe, schopnou Božího mateřství ji učinil Bůh. Toto vyjádřil archanděl Gabriel slovy: „milosti plná“.
My jsme od dědičného hříchu byli očištěni pro Ježíšovu oběť za nás přinesenou skrze křest, který jsme přijali na základě víry naší nebo našich rodičů. Ona byla uchráněna dědičného hříchu také pro Ježíšovu oběť, a to již předem, od svého početí. A to je ona další, někdy špatně chápaná, pravda víry - dogma.

Snad jsem Vám tyto věci trochu osvětlil. Pokud ne, nebojte se znovu zeptat.

Kalendář pastorační aktivit Znojmo 2024

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým