Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Loučení se Znojmem

Vydáno: 13.7.2019 | Autor: | Zpět

Premonstráti ve Znojmě byli od roku 1190, kdy byl založen loucký klášter. Tento klášter pak byl zrušen císařem Josefem II. roku 1784. Klášter už obnoven nebyl, až roku 2003 přišli 2 premonstrátští kněží z pražského kláštera na Strahově působit ve farnosti Znojmo-Louka a v blízkém okolí. Klášter už obnoven nebyl, farnost není klášterní, ale diecézní. Premonstráti zde byli po domluvě strahovského opata a brněnského biskupa jako výpomoc diecézi ve farnostech, které měly určitou premonstrátskou historii. Nyní, po 16 letech, premonstráti odcházejí. Proč?
K našemu poslání patří kněžská práce ve farnostech, ale ne jako jednotlivci. Jsme řeholníci a máme žít a působit v komunitě. V současnosti nás není příliš málo, ale přece jen nás ubývá. Někteří kněží stárnou, někteří umírají, někteří jsou nemocní - v těchto dnech jednomu našemu faráři v jiné farnosti (48 let) diagnostikovali akutní leukémii. Mladí sice přicházejí, ale ne v dostatečném množství. V loňském roce jsme na Strahově zvolili nového opata a dochází k určité reorganizaci a přesunům. Záměrem je posílit komunitu přímo ve Strahovském klášteře a potom především ve farnostech, které jsou přímo naše a za které máme jako klášter zodpovědnost. Znojmo-Louka naše není, je to farnost Brněnské diecéze, kde jsme jen na výpomoci. Proto přišlo rozhodnutí, kterého je mi líto, ale respektuji je a částečně chápu, že Znojmo jako premonstráti opustíme. Toto bude k 1. srpnu t.r.
Tímto chci Pánu Bohu i vám všem poděkovat za opravdu krásných 16 let na Znojemsku a setkat se se mnou budete moci případně v naší farnosti v Jihlavě.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým