Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Aktuality

Náhled

Norbert má monstranci

Publikováno: 6.11.2005

V našem kostele se dějí nejen velké restaurátorské opravy, ale i některé drobnosti. Sv. Norbert na oltáři už má opět monstranci. 

Náhled

Pamětní kámen Antona Vrbky

Publikováno: 28.10.2005

Máme krásné podzimní dny. Státní svátek jsme mohli prožít na krásné slavnosti na Kraví Hoře u Znojma.

Náhled

Pořad o sv. Františkovi

Publikováno: 26.10.2005

V neděli 23.10. byl v našem kostele recitační pořad o sv. Františkovi. Jaký byl? 
 

Náhled

Svatby v Louce

Publikováno: 11.6.2005

Zde v Louce nejsme klasický svatební kostel, jako jiné ve Znojmě. Svateb tu v minulé době moc nebylo. Přesto tuto sobotu 11. června byly v našem kostele svatby hned dvě.

Náhled

Slavnost sv. Norberta

Publikováno: 7.6.2005

V pondělí 6. června se zvláště ve všech premonstrátských klášteřích prožívala slavnost zakladatele řádu - sv. Norberta. Nezapomněli jsme na něj ani zde.

Náhled

1. svaté přijímání

Publikováno: 1.6.2005

V neděli 29.5., o Slavnosti Těla a Krve Páně, bylo u nás také 1. svaté přijímání.

Náhled

Plynování kostela

Publikováno: 30.5.2005

Tento týden (30.5.-3.6) je náš loucký kostel uzavřen a nepřístupný pro všechny - včetně faráře. Proč?

Náhled

Rok Eucharistie - plnomocné odpustky

Publikováno: 26.5.2005

V tomto Roce Eucharistie můžeme a měli bychom čerpat z bohatství Božích milostí udělovaných skrze Církev také formou odpustků. Rozumějme jim jako darům Boží lásky, které nám jsou nabízeny, aby nás posvětily a přivedly blíže k Bohu.

Náhled

Pouť politických vězňů v Louce

Publikováno: 9.5.2005

V sobotu 14. května ve 14.00 h se v louckém kostele uskuteční tradiční pouť politických vězňů.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým