Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Zvířátkový karneval - 18.2.2007

Vydáno: 7.1.2007 | Autor: | Zpět

 

Na faře ve Znojmě-Louce
se koná 18. února 2007 v 15.00 h

 

Zvířátkový
karneval

 

 

pro všechny děti i mládež,
jejich rodiče i prarodiče ...

 


Na děti se těší zvířátkové postavy se svými zábavnými úkoly,
čekají je zajímavé odměny, velké křepčení při písničkách
i malé občerstvení.

Všechny masky, zvláště zvířátka,
jsou srdečně vítány.
V maskách nemusí přijít jen děti.
(Pokud můžete, vezměte si s sebou přezůvky.)

Srdečně zve místní OREL a loučtí farníci.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým