Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Zpráva z pouti č. 2

Vydáno: 13.5.2006 | Autor: | Zpět

Pouť farnosti do La Sallety a Lurd 
od 30.4. - 7.5.2006.

Na počátku krásného měsíce května se loucká farnost vydala na pouť.

První zastavení bylo v La Salletě. Mezi velebnými horami se dvěma pasáčkům 19.září 1846 zjevila Panna Maria. Měla na prsou kříž, na pravé straně kleště, na levé kladivo a plakala. Prosila děti, aby předávaly její výzvy k modlitbě, pokání a hlavně svěcení neděle. Kladivo je symbol - svými hříchy přibíjíme znovu Krista na kříž. Kleště - plněním Boží vůle, modlitbami a dobrými skutky hřeby vytahujeme. Podle našich skutků P. Maria i dnes nad námi pláče nebo se raduje.

Brzy ráno jsme pokračovali na naší cestě. Krajina se brzy změnila a projížděli jsme krásnou krajinou Provence. Všude byly ovocné sady a hlavně vinice. Krátce jsme se zastavili v Avignonu a u hradu Carcassone.

Večer jsme přijeli na další poutní místo, známé na celém světě, do Lurd. Ubytovali jsme se v krásném poutním středisku sv. Petra. Tady se o nás dva dny starali dobrovolníci a ubytování i stravování bylo perfektní. Tady se od února r. 1858 až do 16. července 18 x zjevila P. Maria 14 leté dívce Bernardetě Soubirousové. Znovu vybízí k modlitbě, zvl. růžence, k pokání. Až do dnešní doby platí její slova, která řekla na svatbě v Káni - "Udělejte všechno co vám řekne...." Bernardetě také řekla - "Jsem neposkvrněné početí ." Tento článek víry byl vyhlášen jen krátce před tímto zjevením, takže jej potvrdila. Prožili jsme tady dva slunečné dny, setkali se s poutníky z celého světa při mši sv. Rozjímali jsme o utrpení a smrti Pána Ježíže na křížové cestě. Šli jsme jeden a půl kilometru kolem pahorku Espelugues, kde jednotlivá zastavení tvoří dva metry vysoké litinové sochy sochaře Raffleho. Silným zážitkem byl pro nás světelný průvod, mše sv s otcem Marianem v kamenné kapli a mnoho dalších milostí. Nezapomněli jsme ani na lurdskou vodu.

Při písni na rozloučenou s P. Marií jsme měli všichni v očích slzy. Uvědomili jsme si, že P. Maria je s námi stále, ve Znojmě, v Dubňanech a zvláště ji můžeme uctívat i na našich poutních místech.

Děkujeme našemu milému průvodci p. Štěrbovi, který nás vtipně a zasvěceně provázel svým výkladem i dvěma skvělým řidičům, kteří nás bez nehody, i po náročných cestách, dovezli domů. 
Děkujeme otci Marianovi, který duchovně vedl naší pouť. 
Nejvíce děkujeme P. Marii za ochranu nejen na naší pouti, ale na všech našich životních cestách.

Marie - účastnice pouti

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým