Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Svatováclavská pouť 2010

Vydáno: 30.8.2010 | Autor: | Zpět

Zveme na Svatováclavskou pouť v našem kostele v úterý 28. září 2010. 
 

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

v Louce u Znojma
28. září 2010

Mši sv. bude celebrovat 
probošt křižovníků
R.D. Josef Hudec OCr.
z Hradiště u Znojma.

Po mši svaté bude možnost 
malého občerstvení, 
prohlídka kostela 
a románské krypty.

Přátelské setkání farnosti pak bude následující neděli
3. října od 15 h
na loucké faře
pro všechny dobré vůle.

Srdečně zvou premonstráti z Louky.

Slavná mše sv. v 10.00 h

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým