Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Prázdniny na vodě - pozvánka

Vydáno: 4.6.2007 | Autor: | Zpět

 

Zveme mládež, která má ráda společenství na vodě, na sjíždění Ohře první týden o prázdninách - 1.-6. července. Kdo se přidá, určitě nebude litovat.
 

Společná plavba po Ohři

1. - 6. července 2007

Zveme mládež, připravenou ke krásným společným prázdninovým zážitkům, na naše společné plavení.
Po krásných zkušenostech z minulých let zveme opět na vícedenní plavbu pod duchovním vedením otce Mariana.

Řeka Ohře je čtvrtou nejdelší řekou na našem území, pramení však v Německu ve Smrčinách, nedaleko města Weissenstadt (přírodní park Fichtelgebirge). Do Čech vstupuje nedaleko hraničního přechodu Pomezí nad Ohří a těsně za hranicemi již napájí vodní nádrž Skalka. Pod nádrží protéká historickou částí města Cheb a chebskou pánví pokračuje v meandrech až do Kynšperka nad Ohří. Část podniků, které Ohři znečišťovaly na úseku do Sokolova již dnes nefunguje, a proto se řeka začíná vyčišťovat. Pod Sokolovem začíná asi nejzajímavější úsek řeky. Ohře obtéká obloukem hrad Loket a vtéká do CHKO Slavkovský les. Poměrně rychle se dostává do soutěsky Svatošských skal a krátce na to do Karlových Varů. Stranou lázeňské části překoná Ohře několik jezů a znovu zrychluje svůj tok kamenitým korytem na hranici Doupovských hor. Protéká bývalými lázněmi Kyselka a postupně svůj tok zpomaluje až do Klášterce nad Ohří, kde začíná vzdutí Kadaňského stupně. Pod ním ještě napájí vodní nádrž Nechranice, na jejímž dně zmizel nejkrásnější úsek Ohře ? tzv. Kadaňský oblouk, a dále je tok už úplně klidný a spád malý. Řeka se klikatí krajinou Českého středohoří, protéká Žatcem, Louny, Libochovicemi a kolem Terezína, kde se vlévá do Labe.

Zde předkládám náš plán cesty:

Čtyřdenní putování: Tršnice u Chebu - Vojkovice (84 km)

Po cestě můžeme navštívit poutní křižovnický kostel Chlum sv. Máří, hrad Loket, některé skály po cestě i známé lázně Karlovy Vary nebo bývalé lázeňské městečko Kyselka. Ochutnat můžeme všech 13 karlovarských pramenů, přímo z pramene je možno pít i známou mattonku či otovku. Jistě po cestě nalezneme mnoho dalších zajímavostí, s koupáním plánovaným i neplánovaným se počítá. (Otec Marian jel tuto řeku loni, třebaže jen částečně stejnou trasu.)

Objednáno máme 5 lodí, to znamená 10 vodáků. 
Přihlaste se co nejdříve u otce Mariana.

Odjezd ze Znojma bude auty v neděli 1. července odpoledne, do večera dojedeme na místo. V pondělí ráno se naloďujeme, ve čtvrtek večer lodě vracíme. Ještě ve čtvrtek večer nebo během pátku (podle domluvy) se vracíme do Znojma.

Vodě zdar - ahoooj !

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým