Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Pozvánka na říjnovou farní pouť - 22.10.

Vydáno: 22.9.2011 | Autor: | Zpět

 

Už jsme dlouho nikde společně nebyli. Tak zkusme někam vyrazit. Něco jsem naplánoval, sám si to prohlédnul a myslím, že to může stát za to. 
 

Římskokatolická farnost Znojmo-Louka

zve na říjnovou

farní pouť

na

Svatý Kopeček u Olomouce


v sobotu 22. října 2011.

Navštívíme také hrad Sovinec 
nebo blízkou Pradědovu galerii.

Odjezd v 7.00 h ráno autobusem ze Znojma.

Na Svatém Kopečku bude mše sv., prohlídka s výkladem a možnost obědu.

Odpoledne bude podle času návštěva nedalekého hradu Sovinec, patřícího od 17. století až do nedávné doby Řádu německých rytířů nebo návštěva nedaleké Pradědovy galerie s unikátní expozicí více než 450 dřevěných soch a plastik. Je zde také největší betlém na světě v životní velikosti, největší dřevěná socha a mnohé další zajímavosti. 

Celým dnem bude poutníky doprovázet otec Marian.

Návrat do Znojma ve večerních hodinách.

Cena bude upřesněna podle počtu přihlášených a ceně autobusu.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým