Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Pouť v Konicích - 28. 7. 2019

Vydáno: 13.7.2019 | Autor: Marián Husek | Zpět

Římskokatolická farnost Konice u Znojma
vás všechny s radostí zve
na

POUŤ

KE SV. JAKUBOVI

V KONICÍCH

letos
v neděli 28.7.2019

v 15.00 h slavná mše svatá

celebruje
strahovský opat
P. Daniel Peter Janáček

 

Následuje veselí u kostela při víně a jiném občerstvení.

Dechová hudba k radosti a spokojenosti všech.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým