Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Pouť biřmovanců

Vydáno: 31.5.2009 | Autor: | Zpět

Je to již 5 let od biřmování v Louce. Jak se proměnil či naplnil náš život? Pojďme se sejít, povykládat, pomodlit se, obnovit své závazky. Zveme 6.6.2009 na pěší pouť ke Sv. Duchu na Šumnou.
 

"Uvědom si, žes dostal duchovní pečeť,
Ducha moudrosti a rozumu, 
Ducha rady a síly, Ducha poznání 
a zbožnosti, Ducha Boží bázně, 
a uchovej si to, cos dostal.
Bůh Otec tě poznamenal 
svým znamením,
Kristus Pán tě utvrdil 
a vložil do tvého srdce
Ducha jako záruku."

(sv. Ambrož)

 

Pěší pouť biřmovanců
ze Znojma-Louky
ke Sv. Duchu na Šumnou

v sobotu 6.6.2009

ve 14.00 h odchod z loucké fary

v 18.00 h mše sv. na Šumné, adorace

* během pouti bude příležitost ke sv. smíření

* je možné se připojit kdykoliv ...

* vlak jede    ze Znojma v 17.03 h (příjezd na Šumnou 17.23 h)
                   ze Šumné ve 20.19 h (příjezd do Znojma 20.40 h)

Trasa pouti:
Znojmo- Louka -- Znojmo-Hradiště -- Mašovice -- Bezkov -- Horní Břečkov -- Lesná -- Šumná

Kontakt pro případné info: Dáša Svobodová 605 143 446

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým