Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Oáza v poušti - pozvánka

Vydáno: 18.2.2007 | Autor: | Zpět

Duchovní obnova, katecheze a modlitba - to je něco, co byste mohli a měli nacházet na faře v Louce. Přijměte pozvání otce Tadeáše. 
 

Římskokatolická farnost Znojmo-Louka

a v ní působící otcové premonstráti

Vás srdečně zvou na duchovní obnovu

OÁZA V POUŠTI

která se koná na faře ve Znojmě-Louce

pro mladé lidi od 15 do 30 let
každou poslední sobotu v měsíci
24.2., 31.3., 28.4., 26.5 a 30.6.2007

pro všechny od 30 let
každou třetí sobotu v měsíci
17.3., 14.4., 12.5. a 16.6.2007.

  9.00 dopolední modlitba Liturgie hodin
  9.15 katecheze (duchovní slovo)
10.00 adorace v tichu (možnost svátosti smíření)
10.30 růženec
11.00 Mše svatá s promluvou
12.00 Anděl Páně a zakončení

Vede: P. Tadeáš Juraj Dubec, OPraem.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým