Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Loučení

Vydáno: 26.1.2007 | Autor: | Zpět

V únoru dochází v loucké farnosti ke změně v kněžském obsazení. Po téměř 4 letech zdejšího působení se loučíme s P. Jeronýmem F. Hofmannem OPraem., který z rozhodnutí představeného odchází k další práci v Praze.

Znojmo a jeho okolí bylo pro něj místem jeho prvního kněžského působení. Velmi dobře se začlenil mezi místní kněze i farníky. Zanechává zde jistě dobré dílo a věříme, že nasbírané zkušenosti využije k další své činnosti. V minulém roce začal studovat doktorské studium teologie se zaměřením na církevní právo. Nynější zařazení v Praze mu pomůže k důkladnějšímu pokračování ve studiu.

Na místo otce Jeronýma přichází do Louky P. Tadeáš Juraj Dubec OPraem., dosud působící ve farnosti v Praze-Střešovicích. Věříme, že naváže na práci otce Jeronýma a dobře se začlení do zdejšího prostředí.

(na fotografii otec Jeroným a otec Tadeáš)

Vyprošujeme oběma vše dobré.

A děkujeme!

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým