Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Kdo chce druhé zapalovat ...

Vydáno: 23.4.2016 | Autor: | Zpět

Nikde nemají tak zapáleného kněze, jako v Louce! :) Jak je to možné? 
 

„Kdo chce druhé zapalovat, musí nejdřív sám hořet.“

Jeden kamarád mně do nemocnice poslal tento citát sv. Augustina, ještě i takovou poznámkou, že málokde mají tak zapáleného kněze, jako Louce. Je to samozřejmě taková legrace na odlehčení toho, co se se mnou stalo. A možná, abych si až tak moc nebral to vědomí, že i padesátiletý vzdělaný chlap může udělat takovou hloupost, jako jsem udělal já. A pokorně se k tomu přiznávám.
Protože se hned všude šířily různé zprávy, a také se mnoho lidí za mne modlilo, tak nyní zde na vysvětlení a upřesnění. Ve středu 16.3. ještě před hodinou náboženství jsem na zahradě uklízel a pálil nějaký nepořádek, už to potom nehořelo, tak jsem to povzbudil benzínem, který jsem měl po ruce. A potom naráz hořel nejen oheň, ale i já. Rychlé hašení, sundání hořícího trička, úprk do koupelny, studená sprcha, rychlá záchranka, vrtulník a popáleninové centrum v Brně. Popálená pravá ruka a pravý bok, 6x v narkóze, transplantace z vlastní kůže, dva a půl týdne na oddělení JIP, jeden týden na normálním pokoji a tři týdny na rehabilitačním oddělení. A z jednoho krátkého neuváženého skutku vyplynul víc jak měsíc v nemocnici a i další následná omezení a péče o popáleniny. Také mě z toho vzešly velmi netypické Velikonoce, které jsem strávil vleže na lůžku, kdy i přímo na Velký pátek jsem měl operaci s transplantací kůže.
Stěžovat si samozřejmě můžu jen sám na sebe. Než si stěžovat, tak je ale lepší vzít si ponaučení - na oheň a benzín si už asi budu dávat hodně pozor. A také chci vidět, že všechno zlé může být k něčemu dobré. Takové velikonoční rozjímání na lůžku také není špatné a myslím, že se nyní dokáži i víc vcítit do mnohých nemocných, upoutaných i dlouhodobě na lůžko a závislých na pomoci druhých. V porovnání s druhými jsem to zase tak hrozné neměl a po zdravotní stránce mě to asi do budoucnosti nějak moc neovlivní. Ale jako zkušenost může být pro mne tento zážitek užitečný.
A samozřejmě díky moc všem za modlitby, já jsem na všechny v modlitbě také pamatoval.
A i když my občas děláme blbosti, Pán Bůh dokáže i to zlé použít k dobrému a „co Bůh činí, dobře činí.“

P. Marian - Znojmo-Louka

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým