Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Farní výlet do Prahy za Jeronýmem a Irenejem

Vydáno: 28.4.2007 | Autor: | Zpět

 

12. května zveme všechny na výlet do Prahy. Podíváme se, jak se na nových působištích daří otcům Jeronýmovi a Irenejovi.
 

Farní výletdo Matičky Prahy
s návštěvou otců Jeronýma a Ireneje.

Pořádá farnost Znojmo-Louka.
Zveme i účastníky z jiných farností.

V sobotu 12. května 2007
Odjezd ráno v 6.30 h od louckého kostela

předběžná cena 300 Kč

Setkání s kněžími, 
kteří nedávno působili 
ve Znojmě a okolí.

Duchovní program, mše svatá.

Návštěva premonstrátské farnosti 
ve Střešovicích a otce Jeronýma.
Návštěva pražských dominikánů 
a otce Ireneje.

 

Podle času možnost poznání dalších krás Prahy.

 

Podrobná prohlídka s výkladem, 
návštěva míst, kde se každý nedostane.

Přihlášky se přijímají v sakristii a na faře v Louce.

 

Srdečně všechny zveme.

Omezený počet podle míst v autobusu.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým