Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Farní pouť do Sepekova a Milevska - 11.5.2013

Vydáno: 28.4.2013 | Autor: | Zpět

Už jsme opět dlouho nikde společně nebyli a někteří by chtěli někam vyrazit. Tak to zkusme. Něco jsem vymyslel, znám to tam a myslím, že to může stát za to. 
 

Římskokatolická farnost Znojmo-Louka

zve na májovou

farní pouť
k Panně Marii

na

poutní místo SEPEKOV


v sobotu 11. května 2013.

Navštívíme také klášter Milevsko 
a případně také hrad Zvíkov .

Odjezd v 7.00 h ráno autobusem ze Znojma.

V Sepekově bude mše sv., prohlídka s výkladem a možnost obědu.Odpoledne bude návštěva nedalekého premonstrátského kláštera Milevsko,který je stejně jako Sepekov v současné době spravován strahovskými premonstráty. V tomto nádherném jihočeském klášteře můžeme obdivovat nedávno opravenou románskou baziliku, gotický kostel sv. Jiljí a starobylé budovy kláštera, zasazené v krásné přírodě. Ve zdejším klášteře působil v 13. století i známý opat Jarloch, pokračovatel Kosmovy kroniky.

Podle času bude potom návštěva nedalekého hradu Zvíkov, ležícího na soutoku řek Vltavy a Otavy, který pochází z 13. století a je spjat s rodem Přemyslovců, naposled do roku 1948 patřil rodu Schwarzenbergů. Dnes je to krásné místo s několika opravenými obytnými prostory, sály a kaplí, kde po zaplacení vstupného je volná samostatná prohlídka s nádhernými výhledy. 

Celým dnem bude poutníky doprovázet otec Marian.

Návrat do Znojma ve večerních hodinách.

Cena bude upřesněna podle počtu přihlášených a ceně autobusu.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým