Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Doba postní - doba proměny

Vydáno: 1.3.2017 | Autor: | Zpět

Vítejte do doby postní a kéž ji společně co nejlépe prožijeme. Je to velký Boží dar, čas milosti.
 

 

 

Postní doba - doba proměny


Tak nám zase začíná ta úžasná doba milosti, ten čas spásy, to období, kdy se všichni proměňujeme, abychom byli zase více obrazem Božím, ke kterému jsme byli stvořeni. Bude se nám to dařit? Jaké prostředky ke své proměně použijeme?
V Písmu svatém čteme, když se apoštolům nedařilo v boji se zlem, že proti takovému určitému zlu je potřeba bojovat modlitbou a postem. Tyto úkony zcela jistě patří zvlášť do postní doby. Ale co je to půst? Jak má vypadat? "Když se však postíte vy, netvařte se utrápeně jako pokrytci, ale potři svou hlavu olejem a tvář si umyj." Podle Ježíšových slov nemám při postu vypadat utrápeně. Vždyť ano, něco si odříkám, ale abych získal mnohem víc, a to je radost. Půst také nemá být jenom něco na efekt pro okolí. Zároveň ale známe smysl symbolů a znamení. Také mnozí proroci Starého Zákona se z Božího nařízení stávali znamením pro Izrael, často svým jednáním i svým vzhledem.
Každý máme různé pomůcky, které nám pomáhají při práci na sobě. Na základě Ježíšových slov o krásné tváři při postu i v souvislosti se znamením, kterým byli často starozákonní proroci pro lid, jsem už před mnohými lety začal v době postní "zkrášlovat svou tvář". V době postní shodím svůj plnovous a pravidelně se holím. Jsem tak možná určitým znamením pro své "ovečky", že se něco děje, že je nějaký zvláštní čas, hlavně je to ale také znamení pro mne. Když musím takto pravidelně se starat o svou tvář, tak mi to připomíná, že chci pečovat o svou duši a svůj vztah k Pánu Bohu. Že to nechci zanedbávat. A nebojme se všichni, třeba různým způsobem, být i trochu vynalézaví, abychom opravdu byli pro tento svět znamením, svědectvím o Boží lásce. Máme svědčit o tom, komu jsme uvěřili, ne být schovaní v davu.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým