Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Dětský karneval - 26.2.2006

Vydáno: 20.1.2006 | Autor: | Zpět

Na faře ve Znojmě-Louce
se koná 26. února 2006 v 15.00 h

 

Královský
karneval

 

pro všechny děti i mládež,
jejich rodiče i prarodiče ...

Na děti se těší pohádkové postavy se svými zábavnými úkoly,
čekají je zajímavé odměny, velké křepčení při písničkách
i malé občerstvení.

Všechny masky, zvláště postavy z pohádek,
jsou srdečně vítány.
V maskách nemusí přijít jen děti.
(Pokud můžete, vezměte si s sebou přezůvky.)

Srdečně zve místní OREL a loučtí farníci.

 

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým