Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Bohumil Holčapek - rozloučení 21.2.2015

Vydáno: 18.2.2015 | Autor: | Zpět

Na věčnost nás předešel náš věrný farník pan Bohumil Holčapek. Rozloučíme se s ním v našem kostele v sobotu 21.2.2015 v 10 h. 
 

 

V hlubokém zármutku spojeném s křesťanskou nadějí oznamujeme, 
že byl svým Stvořitelem povolaný na věčnost 
pan

Bohumil Holčapek

věrný loucký farník.

Zemřel náhle dne 15. února 2015
ve věku nedožitých 90 let.

S naším drahým zesnulým bratrem v Kristu
se rozloučíme jako jeho farní křesťanská rodina při mši svaté
v sobotu 21. února 2015 v 10 h
v chrámu Páně sv. Václava ve Znojmě-Louce.

Další rozloučení příbuzných a známých pak bude
v pondělí 23. února 2015 ve 14 h
ve smuteční obřadní síni na Ústředním hřbitově ve Znojmě.

Pamatujme na zemřelého v modlitbě!

Requiescat in pace!

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým