Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Bohoslužby on-line

Vydáno: 28.3.2020 | Autor: Ladislav Bublán | Zpět

Týden od 29.3. do 5.4. je rozpis přenosu z kaple na faře v Louce následující:

5. Neděle postní 29.3. v 8:00h mše svatá přenosem, v 7:30h začneme společnou adorací. Úmysl mše svaté: Za rod. Adámkovu a Kulhánkovu. Můžete přijít i osobně ke svátosti smíření na faru v Louce od 7:30h do 7:55h. Odpoledne v 17:00h Křížová cesta s přenosem.

Středa 1.4. v 18:00h mše svatá s přenosem. Úmysl je volný, přednostně vyhrazen pro Hnanice.

Pátek 3.4. v 18:00h mše svatá s přenosem. V 17:30h Křížová cesta. Úmysl je volný, přednostně vyhrazen pro Konice.

Květná neděle 5.4. v 8:00h mše svatá přenosem, v 7:30h začneme společnou adorací. Úmysl mše svaté: Za + rodiče Fukalovi a žijící rodinu. Můžete přijít i osobně ke svátosti smíření na faru v Louce od 7:30h do 7:55h. Odpoledne v 17:00h Křížová cesta s přenosem. Kočičky k vyzvednutí domů, už v sobotu 4.4. po 12h pod přístřeškem pro auta.

Klikni zde pro živé vysílání (facebook)

Ohlášky:

Loucký nedělní úmysl mše svaté bude sloužen vždy o nedělích. Případný další úmysl z dalších farností z neděle během týdne (Středa a Pátek), on-line po internetu přes facebook. Odkaz: Klikni zde pro živé vysílání (facebook) na stránkách www.farnostlouka.cz

Další mše svaté jsou slouženy soukromě. Katolický týdeník stále odebíráme, můžete se od čtvrtka stavit - případně rozvezu. Do Konic dovezu vždy k Tomáškům.

Svátosti je možné udílet stále, volejte na faru (i v případě jiných dotazů :)).

Spojujme se všechny farnosti dohromady online :).

 

Kontakt: fara Znojmo – Louka +420 605 186 648, +420 515 227 723  

P. Ladislav Bublán          Web: www.farnostlouka.cz

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým