Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Adventní koncerty 2012

Vydáno: 12.11.2012 | Autor: | Zpět

Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech. 
 

Farnost Znojmo-Louka
Vás zve na

Adventní koncerty 2012
pořádané v chrámu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Louce
(také za podpory města Znojma)

Sobota 1.12.2012 v 17.00 h
ROBERT HUGO A ČLENOVÉ SOUBORU
CAPELLA REGIA PRAHA 

při příležitosti zahájení výstavy domácích betlémů a vánočních pohlednic

Sobota 8.12.2012 v 17.00 h
MISTŘI ČESKÉHO BAROKA A KLASICISMU
- TOMÁŠ THON 

Varhaník minoritského chrámu Sv. Ducha v Opavě a pedagog konzervatoře 

 

Sobota 15.12.2012 v 16.00 h
GOSPEL PORT 
znojemský pěvecký sbor 

 

Sobota 22.12.2012 v 17.00 h
ZNOJEMSKÉ ŽESTĚ
A HUDEBNÍCI Z LOUKY 


Vstupné dobrovolné

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým