Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Adventní koncerty 2011

Vydáno: 11.11.2011 | Autor: | Zpět

Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.
 

Farnost Znojmo-Louka
Vás zve na

Adventní koncerty 2011
pořádané v chrámu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Louce
(také za podpory města Znojma)

Sobota 26.11.2011 v 17.00 h
Vokální skupina MOSTY 
při příležitosti zahájení výstavy domácích betlémů a vánočních pohlednic

Sobota 3.12.2011 v 17.00 h
Santini a Cordial String Quartet 
chrámový smíšený pěvecký sbor z Telče a komorní orchestr z Třebíče 

 

Sobota 10.12.2011 v 17.00 h
VARHANNÍ KONCERT Vladimíra Roubala 
ředitele chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově 

 

Sobota 17.12.2011 v 17.00 h
Mladí hudebníci Znojemska
a Znojemské žestě 

 

Vstupné dobrovolné

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým