Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Adventní koncerty 2007

Vydáno: 20.11.2007 | Autor: | Zpět

Udělejme si v adventní době opět čas na setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.
 

Farnost Znojmo-Louka
Vás zve na

Adventní koncerty 2007
pořádané v chrámu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Louce
(také za podpory města Znojma)

Sobota 1.12.2006 v 17.00 h
Varhanní koncert Davida Postráneckého
při příležitosti zahájení výstavy domácích betlémů a vánočních pohlednic

Sobota 8.12.2006 v 17.00 h
Sbor Magnificat z Lelekovic u Brna

 

Sobota 15.12.2006 v 17.00 h
Slovácký krúžek Brno

 

Sobota 22.12.2006 v 17.00 h
Koncert Znojemských žesťů a jejich hostů

 

Vstupné dobrovolné - na zaplacení nového osvětlení kostela

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým