Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

3. adventní koncert - 16. 12. 2006

Vydáno: 10.12.2006 | Autor: | Zpět

3. adventní koncert
Znojmo-Louka

Sobota 16.12.2006 - 17.00 h

ADVENT A VÁNOCE NA HORŇÁCKU

Cimbálová muzika Slováckého krúžku Brno
s primášem Josefem Pokorným
Folklorní soubor Slováckého krúžku Brno

(bližší informace o souboru zde)

Pořádá Římskokatolická farnost Znojmo-Louka 
a Spolek přátel Hroznové kozy.

Vystoupení začne v v louckém kostele a v průběhu programu se přesune do štukového sálu louckého kláštera.

Vstupné dobrovolné
Výtěžek bude věnován Domovu důchodců ve Znojmě U Lesíka a na opravu louckých varhan.

Adventní koncerty pořádá pravidelně Římskokatolická farnost Znojmo-Louka a její schola za podpory města Znojma.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým