Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

3. adventní koncert - 14.12.2019

Vydáno: 11.12.2019 | Autor: Soňa Kružíková | Zpět

AMOR AETERNUS

14. 12. 2019 v 17h

kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

ve Znojmě – Louce

Na obrázku může být: 4 people, people smiling

Zuzana Zaimlová – soprán

Daniel Podroužek – housle, zpěv

Vojtěch Nejedlý – violoncello, flétna, zpěv

Ondřej Bernovský – varhany, zpěv

 

Program

Roráty z Unhoště (1653)

Mnozí spravedliví - Nebesa vypravují - Všickni věrní Křesťané -

Když věkové přeběhli jsou - Pán Bůh všemohucí - Anděl k čisté Panence -

Zdráva, Panno čistá - Panna od Anděla vyslyševši slova - Ó přešťastná Hodina -

Radostné to děťátko - Z milosti tak hojné

 

H. I. Biber (1644 – 1704)

Růžencová sonáta – Zvěstování: Praeludium – Aria – Finale

 

A. Michna z Otradovic (1600 – 1676)

Hle, přijde Pán, Spasitel náš

 

J. J. Božan (1644 – 1714)

Anjel Gabriel z cyklu Slavíček rájský

 

J. J. I. Brentner (1689 – 1742)

Árie "Quam suavis amor" z cyklu Harmonica duodecatometria ecclesiastica

 

G.  F. Händel (1685 – 1759):

Árie "Singe, Seele, Gott zum Preise" z cyklu Neun deutsche Arien

 

C. F. Abel (1723 – 1787)

Triová sonáta A dur pro housle, violoncello a basso continuo:

Moderato – Vivace

 

J. S. Bach (1685 – 1750)

Árie "Schafe können sicher weiden"

z kantáty Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd

 

J. J. I. Brentner (1689 – 1742)

Árie "O beata, perquam data" z cyklu Hymnodia divina

Zuzana Zaimlová absolvovala konzervatoř, PF JU v Českých Budějovicích a Akademii staré hudby v Brně. Vzdělává se na kurzech a seminářích a vyučuje zpěv žáky od dětského po seniorský věk. Jako sólistka vystupovala v ČR i zahraničí se soubory Collegium musicum Budvicense, Ars Antiquitatis, Cantus firmus, Perchta, Musica Divina, Ensemble 18+ po boku P. Wagnera a rovněž např. s vynikající klavíristkou V. Böhmovou na Edinburském festivalu. Zpívá při bohoslužbách v jižních Čechách. Koncertním projektům se věnuje také jako členka Trio Ridente.

Daniel Podroužek studuje hru na housle na Konzervatoři v Českých Budějovicích a Pedagogiku volného času se zaměřením na hudební vzdělávání na TF JU v Českých Budějovicích. Již v raném dětství se účastnil mnoha soutěží, z nichž obdržel několik významných ocenění. Své dovednosti rozvíjí v sólové, ale i komorní či orchestrální hře. V roce 2016 se účastnil mimořádného projektu České filharmonie, ve kterém působil jako violista studentského symfonického orchestru, doplněného o profesionální filharmoniky pod vedením dirigenta J. Bělohlávka. Pravidelně se účastní letních hudebních kurzů ve třídách renomovaných českých i zahraničních lektorů (J. Talich, D. Deuter, R. Lotter, G. Letzbor, J. Sycha a další), kde zdokonaluje svou hru na klasické i barokní housle.

Vojtěch Nejedlý hraje na violoncello od 6 let. Od roku 1998 hrál deset let v Pražském studentském orchestru (O. Kukal, J. Hrůša, M. Ivanović) a v Českém studentském orchestru. Od roku 2008 je členem smyčcového kvarteta a v roce 2009 stál u zrodu Vinohradského symfonického orchestru. Co se týče staré hudby, v letech 2004 až 2015 se pravidelně účastnil mezinárodních interpretačních kurzů ve Valticích. kde se zdokonaloval v hraní na barokní zobcovou flétnu, barokní violoncello (I. Hubatschek) a komorní hře. V roce 2015 se zúčastnil výběrových mistrovských kurzů barokního violoncella v anglickém Dartingtonu (R. Tunnicliff). Je též vyhledávaný hráč bassa continua různých sólistů či komorních vokálních a intrumentálních uskupení (Ensemble Convertendo, Ensemble Intermundia).

Ondřej Bernovský je hráč na klávesové nástroje, především na ty historické (cembalo, varhany). Původem z Prahy, Ondřej pravidelně koncertuje a doprovází zejména v Nizozemí, Německu a České republice. V roce 2018 zakončil magisterské studium cembala na HKU v Utrechtu ve třídě prof. Siebeho Henstry. V Německu spolupracuje především s hráčkou na traverso Antje Becker, a to v duu pod názvem Due Oratori, které připravuje své první CD. V Čechách ho můžete slyšet v operním orchestru divadla J. K. Tyla v Plzni při všech představeních Monteverdiho Orfea (do února 2019). Aktuálně také zkoumá a vydává tria Franze Xavera Duška.

Soubor historicky inspirované interpretace staré hudby Amor aeternus ("Věčná láska") vznikl roku 2013 z účastníků Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích; věnuje se převážně hudbě barokní doby, prováděné na kopie tehdejších nástrojů. Tvoří jej celkem sedm profesionálních hudebníků a absolventů vysokých hudebních škol. Amor aeternus se zaměřuje na duchovní hudbu, na svém repertoáru má kantáty, árie z kantát či oratorií i instrumentální kusy. Soubor svými koncerty podpořil rekonstrukci Kostela Sv. Rodiny v Českých Budějovicích a Poutního kostela Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů. Vystupuje po Čechách při samostatných koncertech nebo v rámci festivalů jako Svatováclavské slavnosti či Západočeské baroko.

Na obrázku může být: 4 people, people smiling , bradka

 https://amor-aeternus.webnode.cz/

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým