Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

3. adventní koncert - 12. 12. 2015

Vydáno: 7.12.2015 | Autor: | Zpět

 

Přijměte pozvání na náš letošní již třetí adventní koncert: varhany, zpěv, klarinety.
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

3. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 12. prosince 2015 -17.00 h


Veronika Pacíková - soprán
Soňa Kružíková - varhany

Klarinetový soubor ZUŠ Znojmo
p. uč. Karel Fojtík
Leo Dvořák
Veronika Kaniová
Ludvík Leischner
Zdeněk Kratochvíl
Lenka Hlávková
Šimon Krejčí

Program:

Georg Muffat (1653-1704)

Toccata Tertia
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Adagio KV 484
Kvartet KV 160 Presto

Georg Fridrich Händel (1685-1759)

Arie z oratoria Mesiáš
"He shall feed his flock" 
Pietro Mascagni (1863-1945) Ave Maria

Angelik Zdeněk Mička (* 1945)

Chorál Veni Creator
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Kvartet KV 160 Allegro
Agnus Dei

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Ave Maria
Josef Ferdinand N. Seger (1716-1782) Toccata a fuga in a
Johann Sebastian Bach (1675-1750) Bist du bei mir
Arie z oratoria Magnificat "Et exultavit"
Trois Chorals
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Kvintet KV 406 Allegro

Veronika Pacíková (soprán) je absolventkou operního zpěvu u Natálie Romanové ? Achaladze na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V roce 2010 dokončila studium Teorie a provozovací praxe staré hudby na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia na JAMU se zúčastnila workshopů Petera Dvorského, Jacqueline Bobak, Reginy Renz a Gabriely Beňačkové. Věnuje se koncertní činnosti. Pravidelně vystupuje na Znojemském hudebním festivalu a jako sólistka spolupracuje se soubory The Czech Ensemble Baroque, Capella Regia, Opera Diversa a s Českým filharmonickým sborem Brno. Jako sólistka vystupovala také s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, Jihočeskou komorní filharmonií a Pražskou komorní filharmonií. V roce 2011 nastudovala roli Zelatrice a Meastra delle Novizie v opeře Suor Angelica G. Pucciniho, v roce 2012 ztvárnila roli Corilly v opeře G. Donizettiho Viva la mamma, v roce 2014 absolvovala na JAMU v roli Donny Elvíry v opeře Don Giovanni W. A. Mozarta, v témže roce také zpívala roli Řeky v Kyasově opeře Ponava v divadle Reduta.

Soňa Kružíkováod svých jedenácti let doprovází bohoslužby ve farnosti Znojmo-Louka. Kromě varhanní hry v loucké farnosti zajišťuje i organizaci koncertů. Absolvovala dva cykly klavíru u paní uč. Piknerové a v současnosti studuje hru na varhany u prof. Jana Hory na Pražské konzervatoři, hře na klavír se dále věnuje ve třídě prof. Jany Macharáčkové. Působí jako varhanice Akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Účastní se varhanních kurzů v ČR (Valtice, Úterý) i v zahraničí (Španělsko). Od r. 2006 je členkou sboru Notre Dame u Matky Boží před Týnem. V r. 2011 natočila CD ? Varhany v Louce u Znojma. V roce 2012 dokončila studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Klarinetový soubor existuje od začátku působení p. uč. Karla Fojtíka na ZUŠ ve Znojmě. Z něj postupně vzniklo klarinetové kvarteto, které se pravidelně účastní soutěží základních uměleckých škol. V současné podobě má soubor v plném složení 7 členů včetně p. uč. Fojtíka. Pravidelně hráváme na různých akcích města Znojma a dvakrát ročně pořádáme i vlastní koncerty. V repertoáru máme jak klasickou, tak i moderníhu hudbu včetně swingu nebo jazzu.

 

Před koncertem i po něm je možno navštívit výstavu betlémů, 
prohlédnout kostel i kryptu.
Přijměte pozvání.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým