Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

2. adventní koncert - 8. 12. 2018

Vydáno: 3.12.2018 | Autor: Marián Husek | Zpět

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

2. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 8. prosince 2018 -17.00 h

VARHANNÍ KONCERT
PETRA RAJNOHY

 

Program 2. adventního koncertu

 

B. M. Černohorský
Toccata in C
J. Pachelbel
Aria quarta (Hexachordum Apollinis)
L. N. Clérambault
Récit de Nasard
J. K. Vaňhal
Preambulum in F
J. N. F. Seger
Toccata (Pastorell) a fuga
G. A. Sorge
Sonata in D 
Andante, Larghetto, Fuga
G. Muffat
Toccata quinta
K. B. Kopřiva
Fuga - Pastorella C dur
J. K. Kuchař
Pastorale G dur, D dur

 

PETR RAJNOHA,

rodák ze Znojma, studoval nejprve hru na varhany na brněnské konzervatoři pod pedagogickým vedením Zdeňka Nováčka, v roce 1995 nastoupil na JAMU do třídy Kamily Klugarové a ve školním roce 1996-1997 studoval varhanní hru v Paříži u Susan Landale. Ve studiích dále pokračoval na AMU v Praze ve třídě Jaroslava Tůmy, přičemž v roce 2000 byl na stáži v Lyonu u Jeana Boyera. Své vzdělání dovršil doktorským studiem na AMU s tématem „Varhanní dílo Josefa Kličky“.
Petr Rajnoha zaznamenal řadu úspěchů na mezinárodních soutěžích: v roce 1993 získal 2. cenu na soutěži mladých varhaníků v Opavě, v roce 1997 získal 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži v Brně, na soutěži Pražského jara v roce 1999 byl oceněn 3. cenou a titulem laureáta a získal rovněž cenu za nejlepší interpretaci soudobé české skladby a cenu za nejlepší provedení varhanního díla z hlediska historické praxe. Ve stejném roce se stal finalistou soutěže ARD v Mnichově a v roce 2000 zvítězil na dvou významných soutěžích v Německu - v Gelsenkirchenu a Norimberku (Cena Johanna Pachelbela a Cena publika). V letech 1998-2001 byl zapsán na Prémiové listině mladých Nadace Český hudební fond.
Petr Rajnoha nahrál Pro Český rozhlas řadu snímků na historických nástrojích. Je často zván na různé české i evropské hudební festivaly, spoluúčinkoval například s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, s Filharmonií Brno nebo s Filharmonií B. Martinů Zlín. V letech 2004 a 2007 nahrál kompletní varhanní dílo Josefa Kličky na dvě CD. V letech 2007-2014 působil jako pedagog hry na varhany a vedoucí varhanního oddělení na konzervatoři v Olomouci, od roku 2010 vykonával na téže škole funkci zástupce ředitele se zaměřením na výchovně-vzdělávací činnost. V letech 2014-2018 vykonával funkci ředitele Církevní konzervatoře Opava.


Varhany v kostele sv. Václava ve Znojmě - Louce
byly postaveny Bernhardem Wollersem a Nicolasem Christeindlem kolem roku 1676 a podle současného názoru odborníků jde o nejstarší dochované varhany na Moravě. V polovině 18. století nástroj zvětšil pravděpodobně Ignaz Casparides (o tzv. zadní pozitiv, II. Manuál). Další opravy uskutečnili znojemští varhanáři Josef Silberbauer, Ignaz Reinold a další. Varhany mají dva manuály, pedál, 21 rejstříků, přetahovací manuálovou spojku a krátkou oktávu jak v manuálu, tak v pedálu. Do dnešní doby se dochovaly téměř v původním stavu, a tak i dnes můžeme obdivovat krásu jejich barokního varhanního zvuku.

 

Před koncertem i po něm je možno navštívit výstavu betlémů, 
prohlédnout kostel i kryptu.
Přijměte pozvání.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým