Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

2. adventní koncert - 8. 12. 2012

Vydáno: 1.12.2012 | Autor: | Zpět

 

Prožíváme adventní období a pokračují naše adventní koncerty. Přijměte pozvání na náš druhý letošní adventní koncert. Jistě bude přitažlivý zvláště pro příznivce varhanní hudby. 
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

2. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 8. prosince 2012 -17.00 h

Mistři českého baroka a klasicismu 

Tomáš Thon

varhany, Česká republika

Program:

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ (1684-1742)
Čechy, Praha - Itálie, Assisi, Padova

Fuga F dur na téma "Laudetur Jesus Christus"
Fuga A moll (připisována B. M. Černohorskému)
Josef Ferdinand Norbert SEGER (1716-1782)
Čechy, Praha
Toccata a Fuga d moll
Toccata (Pastorale) a Fuga na "En virgo parit filium/Narodil se Kristus Pán
 

Anonymní skladby z varhanních knih starých českých kantorů

Varhanní kniha z Plzeňska
Čechy

Fuga in C
Varhanní kniha z Jemnice
Morava, 18. století
Preludium D dur
Fuga in C na téma Dies est laetitiae

Varhanní kniha ze Slavkova u Opavy
Slezsko

Fuga in G
 
František Xaver BRIXI (1732-1771)
Čechy, Praha
Preludium C dur
Seykorka
Fuga C dur
Jiří Ignác LINEK (1725-1791)
Čechy, Bakov nad Jizerou
III. Praeambulia in C. Transitus per omnes Tonos
Jan Křtitel VAŇHAL (1739-1813) 
Čechy, Nechanice - Vídeň
Praeambulum VI

Jan Křtitel KUCHAŘ (1751-1829)
Čechy, Praha

Pastorale C dur
Partita C dur na téma Alleluia Paschale

Tomáš Thon (* 1962) 
Své studium varhanní hry začal soukromě u Jiřího Čecha v Opavě (1978‑80). Poté se dále vzdělával na AMU v Praze (prof. Milan Šlechta, 1980–89) a na Conservatoire National Rueil Malmaison (Paříž, 1986–89), kde studoval u prof. Susan Landale a Marie‑Claire Alain jako stipendista francouzské vlády a Mezinárodní nadace Nadia a Lili Boulanger. Zúčastnil se mnoha mistrovských varhanních kurzů (AMU – Praha, Kamień Pomorski – Polsko, Gunsbach – Francie, Schola Cantorum – Paříž ad.). V roce 1978 obdržel 2. cenu v Soutěži mladých varhaníků v Opavě a stal se také finalistou mezinárodních soutěží Grand Prix de Bordeaux (1989) a Soutěže Petra Ebena v Německu (1988). Za interpretaci skladeb Petra Ebena byl oceněn Českým hudebním fondem a jako stipendista tohoto fondu (1991–92) měl možnost studovat varhanní dílo Petra Ebena přímo pod jeho vedením. Při svých koncertních vystoupeních se Tomáš Thon zaměřuje zejména na barokní hudbu se snahou o historicky poučenou interpretaci a na hudbu 20. století. Mimo koncertování v hlavních pařížských chrámech provedl ve Francii také sérii koncertů se známým francouzským trumpetistou Mauricem André. K dalšímu významnému koncertnímu projektu patří zahajovací koncert Mezinárodního festivalu Starý zákon v umění (1995), kde provedl ve spolupráci s izraelským velvyslancem Moshem Yegarem skladbu Petra Ebena Job pro varhany a recitaci. Tuto skladbu pak také nahrál pro firmu Supraphon. Ve spolupráci s Českým rozhlasem pořídil nahrávky kompletního varhanního díla Domenica Zipoliho a Jana Křtitele Kuchaře. Opakovaně také účinkoval na festivalech Janáčkův máj, na Brněnském varhanním festivalu a na Mezinárodním varhanním festivalu v Oliwě (Polsko). Pravidelně zasedá v porotách národních i mezinárodních soutěží (Opava, Vamberk, Řím) a působí v rámci mistrovských interpretačních varhanních kurzů (USA, Francie, Polsko, Rakousko). Vyučoval na konzervatořích v Kroměříži, Ostravě a Opavě. V současné době působí na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. V roce 1992 založil hudební vydavatelství ARTTHON, které se zabývá vydáváním zejména české varhanní hudby 16–18. století. K významnému počinu v této oblasti patří zejména faksimilní vydání 8 toccat a fug Josefa Ferdinanda Norberta Segera. Segerovy toccaty a fugy také nahrál pro Český rozhlas. V letech 2001 – 2008 založil a vedl Mezinárodní varhanní festival barokní hudby v Opavě. Kromě množství sólových varhanních koncertů v mnoha zemích Evropy, Alžírsku a USA vystupuje také spolu s Pavlem Hromádkou (trubka) a Dušanem Foltýnem (hoboj) v rámci Tria barokní hudby, se Scholou Gregorianou Pragensis a recitátorem Markem Ebenem.(http://www.volny.cz/artthonhttp://www.musicologica.cz)

Před koncertem i po něm je možno navštívit výstavu betlémů, 
prohlédnout kostel i kryptu.
Přijměte pozvání.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým