Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

2. adventní koncert - 6. 12. 2008

Vydáno: 25.11.2008 | Autor: | Zpět

 

I druhý adventní koncert nám jistě napomůže ke správnému prožívání adventu. Nenechme se honit a najděme si čas a pohodu třeba i pro koncert. Oslavme i takto sv. Mikuláše.
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

2. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 6. prosince 2008 -18.00 h

Předběžný program:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Fantasia a fuga a moll (BWV 904)

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Contrapunctus I. (Umění fugy, BWV 1080/1)

Heimnrich Ignaz Franz Biber (1644 - 1704)
Sonata Prima ?Zvěstování?

Johann Pachelbel (1653 - 1706)
Magnificat II toni

Johann Caspar Kerll (1627 - 1693)
Passacaglia

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Contrapunctus IX. (Umění fugy, BWV 1080/9 )

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Fantasia a fuga a moll (BWV 561)

 

Robert Hugo - varhany
Na pražské AMU absolvoval obor hudební teorie a zároveň zde studoval hru na varhany u profesora M. Šlechty. Vedle toho je absolventem přírodovědecké fakulty UK v Praze (fyzikální chemie). Jako interpret, dirigent i teoretik se již po léta zabývá českým a jihoněmeckým barokem. Výsledkem jeho činnosti jsou zpravidla novodobé premiéry děl z této kulturní oblasti. Od roku 1992 vede soubor Capella Regia Praha, s nímž koncertně uvádí a nahrává převážně barokní hudbu české provenience. V roce 1998 pořídil mj. oblíbenou nahrávku České mše vánoční Jakuba Jana Ryby s Magdalenou Koženou pro firmu Deutsche Gramophon (další nahrávky pro Supraphon, Arta Recods aj.) Robert Hugo přednáší na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Görlitz (Německo) a na Akademii staré hudby Masarykovy univerzity v Brně. V sezóně 1992-93 působil jako dirigent Národního divadla v Brně. Od r. 1991 Je varhaníkem akademické farnosti v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze.

Varhany kostela sv. Václava v Louce 
byly postaveny Bernhardem Wollersem a Nicolaem Christeindlem kolem roku 1676 a podle současného názoru odborníků jde o nejstarší dochované varhany na Moravě. V polovině 18. století nástroj zvětšil pravděpodobně Ignaz Casparides (o tzv. zadní pozitiv, II. Manuál). Další opravy uskutečnili znojemští varhanáři Josef Silberbauer, Ignaz Reinold a další. Varhany mají dva manuály pedál a 21 rejstříků. Do dnešní doby se dochovaly téměř v původním stavu a tak i dnes můžeme obdivovat krásu jejich barokního varhanního zvuku.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým