Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

2. adventní koncert - 5. 12. 2015

Vydáno: 1.12.2015 | Autor: | Zpět

Přijměte pozvání na náš letošní druhý adventní koncert - budete moci opět poznat krásu našich varhan. 
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

2. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 5. prosince 2015 -17.00 h

VARHANNÍ KONCERT
VÍTA ASCHENBRENNERA 

Program:

Georg Muffat (1653-1704)

Toccata Sexta (Apparatus musico-organisticus)
Johann Kaspar Ferdinand Fischer (1656-1746) Praeludium a Fuga c-Moll (Ariadne musica)

 

Ricercar pro Tempore Adventus
super initium Cantilenae Ave Maria clare

  Ricercar pro Festis Natalitiis
super initium Cantilenae Der Tag der ist so freudenreich

 

Ricercar pro Tempore Quadragesima
super initium Cantilenae Da Jesus an dem Kreutze stund
  Ricercar pro Festis Paschalibus
super initium Cantilenae Christ ist erstanden

 

Ricercar pro Festis Pentecostalibus
super initium Cantilinae Komm heiliger Geist mit deinem Genad
Arnolt Schlick (1460-1521) Maria Zart (1512)
Carolus Luython (c. 1557-1620) Fuga Suavissima
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Fantasia chromatica
Jiří Bezděk (* 1961) Tři soudobé modlitby pro varhanní pozitiv (2015)
I. Modlitba za obyčejného člověka
II. Modlitba za bojovníka
III. Modlitba za "maratonského běžce"

 

Vít Aschenbrenner

Po absolvování FFUK (historie-germanistika-hudební věda) působí od roku 2003 na Katedře hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni jako odborný asistent v oboru hudební dějiny a hudební regionalistika. Je spoluautorem kolektivní historické monografie Klatovy (2010), kam přispěl kapitolou o dějinách města v předbělohorském století. Jeho hlavním badatelským zaměřením však jsou hudební dějiny regionu jihozápadních Čech v 17. a 18. století se zaměřením na Klatovy. Výsledkem výzkumu hudebního života klatovské jezuitské koleje je monografie Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 17. a 18. století (2011). V poslední době věnuje pozornost také hudebním dějinám Plzně. Jeho text mapující plzeňské hudební dění do roku 1800 se stal součástí připravovaného prvního vydání Dějin města Plzně (2015).
Své regionální hudební výzkumy uplatňuje také jako interpret. Od roku 1995 působí jako varhaník u sv. Ignáce v Klatovech, v roce 2014 byl jmenován klatovským regenschorim. Poučenou interpretaci hry na varhany a cembalo studoval u R. Huga (2009-2010), H. Frankeho (2011) a M. Knoblochové (od 2012). Od roku 2012 studuje na Akademii staré hudby v Brně, od roku 2014 studuje dirigování na Plzeňské konzervatoři.
Od roku 1996 vede komorní sbor Kolegium pro duchovní hudbu, jenž se zaměřuje právě na provádění skladeb z regionálních archivů. V této oblasti spolupracuje také s komorním orchestrem Consortium musicum, jehož je od roku 2004 uměleckým vedoucím. Od roku 2004 působí jako regenschori u Katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt v Bodenmais (D), od roku 2010 je uměleckým vedoucím Niederbayerisches Ärzteorchester v Deggendorfu (D), s nímž provedl v roce 2014 Haydnův cyklus Sedm posledních slov našeho Spasitele na kříži. V srpnu 2015 vedl sborový ateliér staré hudby na festivalu Bohemia cantat v Liberci.
Aschenbrenner je činný také v oblasti organizace hudebního života. Od roku 2007 je organizátorem a dramaturgem Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald", působí také jako předseda západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů. Od roku 2013 spolupracuje s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 (linie Baroko). V závěru roku 2014 organizoval ve spolupráci s bavorskými partnery českou část mezinárodního hudebního festivalu EUROPAMUSICALE-Musica Sacra. V roce 2015 provedl mimo jiné světovou premiéru Oratoria k Panně Marii Klatovské plzeňského skladatele Pavla Samiece, jež se uskutečnila k 330. výročí klatovského mariánského zázraku (1685) v rámci festivalu Musica sacra 2015.

 

Před koncertem i po něm je možno navštívit výstavu betlémů, 
prohlédnout kostel i kryptu.
Přijměte pozvání.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým