Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

2. adventní koncert - 3. 12. 2016

Vydáno: 28.11.2016 | Autor: | Zpět

Přijměte pozvání na náš letošní druhý adventní koncert - budete moci opět poznat krásu našich varhan. 
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

2. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 3. prosince 2016 -17.00 h

VARHANNÍ KONCERT
ONDŘEJE VALENTY

hlavního varhaníka a regenschori při Královské 
kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě

 

Program 2. adventního koncertu

 

Johann Erasmus Kindermann (1616 - 1655)
Magnificat octavi toni
I. Versus, II. Secundus Versus (chorál v diskantu), 
III. Tertius Versus, IV. Quartus Versus (echo pro dva manuály), 
V. Quintus Versus (pro tři hlasy, chorál v basu), VI. Sexta Versus (Gloria, Tutti)
 
Heinrich Scheidemann (1595 - 1663)
Komm, heiliger Geist
Johann Georg Albrechtsberger (1736 - 1809)
Preludium a fuga g moll
Johann Pachelbel (1653 - 1706)
Partita na chorál ,,Was Gott tut, das ist wohlgetan''
(chorál, 9 variací a chorál)
Pablo Bruna (1611 - 1679)
Tiento sobre la letanía de la Virgen (Mariánské litanie)
Antonio de Cabezón (1510 - 1566)
Diferencias sobre el canto llano del Caballero (Variace na rytířskou píseň)
Pedro de Araujo (c.1662 - 1705)
Batalha (Bitva)
Johann Kuhnau (1660 - 1722)
Biblická historie - Boj Davida s Goliášem
recitace: Nicole Valentová

 

Ondřej Valenta (*1990)
od roku 2014 studuje na Akademii múzických umění v Praze u MgA. Pavla Černého. Tomu předcházelo studium v letech 2009 ? 2015 pod vedením předního českého varhaníka, prof. Jana Hory, na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, kde se zároveň věnoval hře na cembalo pod vedením MgA. Ivany Bažantové a hře na klavír u MgA. Jany Macharáčkové. Před přijetím na Konzervatoř navštěvoval ZUŠ Mnichovo Hradiště (klavír) a ZUŠ Mladá Boleslav (varhany), kde nyní působí jako pedagog.
Úspěšně se zúčastnil již několika interpretačních soutěží (zejména Organum regium v Pardubicích a Bachův varhanní podzim v Brně). Své vzdělání doplňuje pravidelně na mistrovských kurzech u nás i v zahraničí (Německo, Francie, Nizozemí, Španělsko) pod vedením předních odborníků. Mimo školu spolupracuje se sólisty i hudebními soubory (chrámový sbor Václav ve Staré Boleslavi, sbor Bojan v Brandýse nad Labem, sbor Boleslav v Mladé Boleslavi, pražský sbor Cantus amici, Komorní orchestr Mladá Boleslav a další). Od roku 2016 působí jako varhaník a regenschori při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě.
http://www.ondrej-valenta.cz/

Varhany v kostele sv. Václava ve Znojmě - Louce
byly postaveny Bernhardem Wollersem a Nicolasem Christeindlem kolem roku 1676 a podle současného názoru odborníků jde o nejstarší dochované varhany na Moravě. V polovině 18. století nástroj zvětšil pravděpodobně Ignaz Casparides    (o tzv. zadní pozitiv, II. Manuál). Další opravy uskutečnili znojemští varhanáři Josef Silberbauer, Ignaz Reinold a další. Varhany mají dva manuály, pedál, 21 rejstříků, přetahovací manuálovou spojku a krátkou oktávu jak v manuálu, tak v pedálu. Do dnešní doby se dochovaly téměř v původním stavu, a tak i dnes můžeme obdivovat krásu jejich barokního varhanního zvuku.

 

Před koncertem i po něm je možno navštívit výstavu betlémů, 
prohlédnout kostel i kryptu.
Přijměte pozvání.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým