Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

17. listopad - setkání politických vězňů

Vydáno: 29.10.2017 | Autor: | Zpět

 

Přijměte pozvání na tradiční setkání politických vězňů, společnou modlitbu a mši svatou v úterý 17. listopadu.
 

17. listopad
den boje za svobodu a demokracii

Farnost Znojmo-Louka spolu se 
Sdružením bývalých politických vězňů ČR
uskuteční

v pátek
17. listopadu

pietní vzpomínku
na oběti komunistického režimu.

Pietní akt bude zároveň setkáním 
politických vězňů komunistického režimu,
které se ve Znojmě koná tradičně již přes 20 let.

Pietní vzpomínka bude zahájena mší svatou
slouženou opatem premonstrátského kláštera v Nové Říši
J.M. Marianem R. Kosíkem OPraem.
v premonstrátském kostele
sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie

ve Znojmě-Louce v 10.00 h.

Přijďte všichni, kteří jste připraveni ukázat,
že odkaz 17. listopadu není mrtvý ani zapomenutý.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým