Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

1. adventní koncert - 28. 11. 2015

Vydáno: 23.11.2015 | Autor: | Zpět

 

Přijměte pozvání na první letošní adventní koncert. Zahajujeme dobu vnitřní přípravy na vánoce a k našemu vnitřnímu ztišení může koncert jistě napomoci.
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

1. adventní koncert 
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka 

Sobota 28. listopadu 2015 -17.00 h

Znojemské žestě
a hudebníci Znojemska 

Program:

Bernardo Storace (°1637-°1707) Ciaccona

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Sonáta pro sólovou flétnu a-moll
John Downland (1562-1626) Sweet Love Doth Now Invite
Georg Friedrich Händel (1680-1759) Lentement
František Xaver Brixi (1732-1771) Preludium F-dur

Johann Christph Pezel (1639-1694)

Sarabande 38
Franz Joseph Haydn (1732-1809) St. Antony
Bernardo Storace (°1637-°1707) Aria sopra la Spagnoletta
Jan Pietrszoon Sweelinck (1562-1621) Antiphonal
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) Sonáta pro flétnu a continuo e-moll

Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881)

Fanfare
Bernardo Pasquini (1637-1710) Toccata per organo
Georg Friedrich Händel (1680-1759) Joy to the world

Johann Christph Pezel (1639-1694)

Sarabande 63

 

Znojemské žestě je seskupení pěti znojemských hudebníků, jejichž členové spolu v současném obsazení (dvě trubky - Roman Teplý, Radim Dušek, dva trombony - Radek Svoboda, Vladimír Musil a tuba - Jaromír Berka) hrají již od roku 2001. Repertoár (nejčastěji pro obsazení žesťového kvinteta) tvojí nejen skladby renesančních a barokních skladatelů, ale i díla klasicistní a romantická. Součástí jsou také vlastní úpravy zajímavých i modernějších skladeb. Znojemské žestě hrají hudbu určenou ať ke koncertům, tak k nejrůznějším slavnostním příležitostem jako svatby, promoce, imatrikulace a jiné.
Více na www.znojemskezeste.cz

Marek Weiss se hudbě věnuje od svých šesti let, nejdříve hře na klavír ve třídě paní uč. Plachetkové a o dva roky později také na příčnou flétnu ve třídě pana uč. Vrbici. Na oba nástroje absolvoval postupně dva cykly na ZUŠ ve Znojmě. V současnosti studuje medicínu na 2. lékařské fakultě UK, ale hudba zůstává nadále jeho hlavním koníčkem. Od roku 2010 jste jej mohli také slyšet jako flétnistu znojemské kapely Jazzy talking.

Lucie Kosíková Weissová absolvovala dva cykly hry na klavír na ZUŠ Znojmo pod vedením paní uč. Piknerové a paní uč. Plachetkové. Ve svých devíti letech směla poprvé usednout za varhany kostela ve Znojmě-Louce a tento nástroj se stal postupně jejím hlavním zájmem v oblasti hudby. Od roku 2002 je celkově zodpovědnou za hudbu ve farnosti, což zahrnuje mimo doprovod bohoslužeb organizaci koncertů, vedení místního sboru a koordinaci ostatních hudebníků. Vystudovala Fakultu architektury na ČVUT v Praze a již několik let pracuje jako architektka ve vídeňském ateliéru. Přestože se svou profesí nezaměřila přímo na hudbu, přinášel jí doposud její obor inspiraci a zajímavá setkání i na poli hudebním. Kromě sólové hry doprovází mimo jiné svého bratra.

Po skončení koncertu bude zahájena 
naše tradiční výstava betlémů a vánočních pohlednic,

případně můžete navštívit románskou kryptu. 
Přijměte pozvání.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým