Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

1. adventní koncert - 2. 12. 2006

Vydáno: 27.11.2006 | Autor: | Zpět

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

1. adventní koncert
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka

Sobota 2. prosince 2006 - 17.00 h

účinkuje
TRIO MUSICA ANIMAE

Jarmila Čadenil - varhany
Dagmar Osičková - zpěv
Jan Michal - flétna, trubka, zpěv, průvodní slovo
j.h. Michaela Šiprová - zpěv

a

ŽESŤOVÝ KVINTET

Jan Michal - trubka
Radek Pokorný - trubka
Josef Kaňa - baskřídlovka
Libor Pokorný - pozoun
Josef Kúřil - tuba

 

Program

Kancionál 110
pro jednohlasý mužský zpěv
Roráty
anonym
pro soprán a varhany
Vítej, Jezu Kriste
Johann Pezel     (1639-1694)
pro žesťový kvintet
Sonáta
Georg Fridrich Händel     (1685-1759)
pro soprán a varhany
Bůh náš, láska jest
Ditrich Buxtehude     (1637-1707)
pro varhany
Fuga C dur
Benedictus Grep     (cca 1600)
pro žesťový kvintet
Paduana
Wolfgang Amadeus Mozart     (1756-1791)
pro soprán a varhany
Agnus Dei
Ditrich Buxtehude     (1637-1707)
pro varhany
Vater unser in Himmelreich
Johann Pezel     (1639-1694)
pro žesťový kvintet
Sonáta
Josef Kralovič     (1969)
pro soprán, baryton, zobcovou flétnu a varhany
Žalm: Bože můj
Roman Veverka     (1975)
pro soprán, trubku a varhany
Exodus

Josef Kralovič     (1969)
pro soprán, baryton, zobcovou flétnu a varhany

Vítězná Panna Maria
Johan Pezel     (1639-1694)
pro žesťový kvintet
Intráda
Luboš Sluka     (1928)
pro soprán a varhany
Ave Maria
anonym     (1684)
pro žesťový kvintet
Sonáta
Johann Sebastian Bach     (1685-1750)
pro varhany
Preludium a Fuga d moll
Kancionál č. 117
všichni zpěv, žesťový kvintet a varhany
Rodičko Boží vznešená

Adventní koncerty pořádá pravidelně Římskokatolická farnost Znojmo-Louka a její schola 
za podpory města Znojma.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým