Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

1. adventní koncert - 1. 12. 2007

Vydáno: 21.11.2007 | Autor: | Zpět

Přijměte pozvání na první letošní adventní koncert. Zahajujeme dobu vnitřní přípravy na vánoce a k našemu vnitřnímu ztišení může koncert jistě napomoci.
 

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

1. adventní koncert
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka

Sobota 1. prosince 2007 - 17.00 h

účinkuje

DAVID POSTRÁNECKÝ
profesor improvizace a doprovodu liturgie
na Církevní konzervatoři v Opavě

Zazní skladby od známějších skladatelů
a varhaníkova vlastní improvizace na adventní téma.

MgA. David Postránecký
(nar. 1975 v Brně) 
Studoval na brněnské konzervatoři varhany u D. Horákové, improvizaci u F. Kolavíka, kompozici u P. Nováka - Zemka a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně varhany u prof. A. Veselé, improvizaci u K.Pokory, kompozici u doc. F. Emmerta.
Účastnil se několika mezinárodních soutěží a mistrovských kurzů v interpretaci i improvizaci (P. van Dyke, W. Seifen, H. Haselböck, L. Mallié, T. A. Nowak).
Získal čestné uznání na Mezinárodní varhanní soutěži (Brno 1997), je vítězem celostátní soutěže ve varhanní improvizaci (Opava 1998) a finalistou mezinárodní prestižní soutěže v improvizaci (Holandsko, Haarlem 2000). Kromě ČR koncertoval v Německu, Rakousku, Slovensku, Litvě a Francii.
Pedagogicky působí na opavské církevní konzervatoři, je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty MUSICA SACRA, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku.

Program koncertu:

Johann Jakob Froberger (1616-1667)
Toccata seconda

Johann Pachelbel (1653-1706)
Chorální partita ?Werde munter,mein Gemüte?

Jan Zach (1699-1773)
Fuga c moll

Josef Ferdinand Norbert Seger (1716-1782)
Fuga f moll

Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
Fuga B dur

Jan Křtitel Kuchař (1751-1829)
Fantasie d moll
Andante a moll
Pastorale C dur

David Postránecký (1975)
Improvizace na adventní téma

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým