Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Sbírka Svatopetrský haléř 2006

Vydáno: 18.2.2006 | Autor: | Zpět

DOPIS
ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
KE SBÍRCE
?SVATOPETRSKÝ HALÉŘ?

Drazí bratři a sestry,

příští týden, v neděli 26. února, se uskuteční každoroční sbírka nazvaná ?Svatopetrský haléř?. V roce 2005 se při ní v České republice vybralo více než 10 milionů korun. Za tuto štědrost vám patří dík nejen od Svatého otce, ale i od nás, biskupů.

Prostředky získané v rámci sbírky ?Svatopetrský haléř? jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Takové gesto hluboké solidarity církve a zároveň účinné pomoci rychlého finančního daru, jsme mohli sami zažít při ničivých povodních v naší zemi v minulých letech.

Svatý otec si vaší pomoci velmi váží. Považuje ji za účast na jeho apoštolské práci a současně ve vašem daru vidí konkrétní projev odpovědnosti za potřeby univerzální církve.

Vybrané prostředky proto opět poskytneme do zodpovědných a milosrdných rukou papeže. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou akutně potřebovat ? neboť stále platí: ?Kdo rychle dává, dvakrát dává!?

Dovolte nám vyjádřit také naší upřímnou vděčnost za veškeré příspěvky během celého roku!

Pán Bůh vám zaplať!

Vaši čeští a moravští biskupové

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým