Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Postní pěší pouť - 7. března 2008

Vydáno: 5.2.2008 | Autor: | Zpět

Zveme na tradiční již jedenácté postní putování - 50 km a 2 poutní místa během jedné noci z pátka na sobotu týden před Květnou nedělí.
 

Postní doba 2008

Železný poutník

Zveme všechny 
na již tradiční noční pěší postní pouť
ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn.

          

 

Pouť bude zahájena
v pátek týden před Květnou nedělí 
7. března mší svatou v 18 h na Svatém Kopečku.

Pouť bude zakončena 
po příchodu na Svatý Hostýn v sobotu v 7 h opět mší svatou.

Zpáteční cestu ze Svatého Hostýna si zajišťuje každý sám.
Po cestě bude občas zajištěna nabídka teplého čaje a duchovní rozhovor.
Trasa je dlouhá 50 km, zvažte své možnosti. 
Případný odvoz (sbírání "raněných") během cesty je zajištěno.
S sebou si vezměte svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty.
Případné informace na faře na Svatém Kopečku nebo u kněží v Louce.

Ze Znojma pojedeme několika auty společně na Svatý Kopeček. 
Odjiždět budeme v pátek v 15 h. 
Vrátíme se do Znojma v sobotu odpoledne.

Těšíme se na společnou pouť!

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi. V současnosti jsme v účetnictví částečně v mínusu, velké opravy proto neplánujeme, přesto jsme ale udělali topení do kostela. Rádi bychom také v kostele vytvořili zázemí pro toaletu. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým